پیام مدیر عامل

شاهرود
دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
با درود و خوش آمد گویی به شما
 از یزدان پاک  می خواهیم که با بارش رحمت و نعمت های خود روز هایی خوش و پر برکت همراه با موفقیت را برای همه مقدر نماید 
با یاد کلمات زیبای پارسی  “پندار نیک ، کردار نیک و گفتار نیک “ شادی و سلامتی همه را از مهربان ترین مهربانان خواستاریم

آردین عمران

rdin

 

مشاركت ، همت ، افتخار
بيانيه ماموريت : درك صحيح از خواسته هاي كارفرمايان در اصول مهم
سرعت ، كيفيت  و مهندسي هزينه
ارزشهاي محوري : تخصص ، نوآوري ، تعهد ، وفاق