تعمیرات وبازسازی

مهندسی هرینه و صرفه جویی در زمان 

تعمیرات اساسی در آپارتمان – محل تجاری – ساختمان اداری و کارخانه اجتناب ناپذیر است .

دغدغه اساسی مهندسی هزینه و زمان است . بنا بر این قبل از هر چیز نیاز به مشاوره و برنامه ریزی برای رسیدن به خواسته ضروری است .(۰۹۱۲۱۹۴۶۷۲۷)

bigtheme