حاکمیت شرکتی – بخش سوم

 

۵)ساختارها ، فرآیندها ، فرهنگها و سیستمهائی که موجب توفیق عملیات شرکت می شود (کیزی و رایت ۱۹۹۳- تا حدودی موافق)

۶)سیستمی که شرکتها بر حسب آن کنترل و هدایت می شود.(گزارش کادبری۱۹۹۲- کمی موافق)

اعضای حاکمیت شرکت موثر و (مستقیم و غیرمستقیم)

رهبری و مدیریت شرکت، نماینده سهامداران ، نماینده حقوقی، نماینده مالی ، نماینده فنی و مهندسی و نماینده اداری

نگرش آردین عمران در شفاف سازی، یک حرکت پیشگیرانه از سوء استفاده افرادی است که با ابزار قدرت و یا هر گونه رفتار غیرحرفه ای که بخواهند منافع ذی نفعان را به مخاطره بیاندازد صورت می گیرد.

فرآیند شفاف سازی با توجه به پاسخگو بودن شرکت آردین عمران از روشهای متعددی بهره گیری می کند. یکی از دلایل فروپاشی شرکت ها طی دهه اخیر شفاف نبودن دو دیدگاه پاسخگو و پاسخ خواه بوده است. با توجه به ارزیابی مواجه شدن با بی ثباتی بازار ناشی از عوامل داخلی و بیرونی و عامل وابسته مستقل و غیرمستقل اقتصادی، فرهنگی، سیاسی حاشیه ایمنی در ریسک پذیری متغیر بوده است که شرکت آردین عمران با استفاده از کلیه مفاد قانونی (قانون تجارت – قانون مدنی – قانون کار- قانون جزایی و مفاد عمومی و خصوصی پیمان) مستندسازی می نماید فرآیند مستندسازی همانگونه که قبلاً ذکر شده است از مسئولین چارت سازمانی بهره می گیرد.

مستندسازی در حاکمیت شرکتی میتواند ابزاری باشد برای افشای عملکرد عوامل نامطلوب در منافع ذی نفعان و استفاده در محاکم ذی صلاح. (ادامه دارد )

bigtheme