آرشیو ماهانه: آبان ۱۳۹۶

ساخت و بازسازی بنا

  آردین عمران با اجرای دهها پروژه عمرانی در سراسر کشور و با تیم متعهد و متخصص در خدمت عمران و آبادانی کشور است .                       برای تعمیرات ساختمانی و عمرانی چگونه یک تیم متعهد و ماهر پیدا میکنید ؟ لازم است به هنگام تیم خود از گروهی استفاده کنید ...

ادامه مطلب »

تغییر نما بدون عملیات بنایی

نیوسیلکستون   دیوار کوب و اجرای نما با مصالح سبک (نیوسیلکستون) که هیچگونه سرباری را به سختمان و یا دیوار تحمیل نمیکند . حد اکثر وزن در متر مربع ۱۰ کیلوگرم –چشم نواز – تنوع رنگ – سرعت نصب بالا –بدون عملیات بنایی .   برای اطلاعات بیشتر به سایت نیوسیلکستون مراجعه نمایید . www.newsilkstone.com   بامحصولات  هزاره سوم   ...

ادامه مطلب »

حاکمیت شرکتی – بخش ششم

رتبه بندی شرکت آردین عمران از طرف مراجع ذی صلاح نیز می تواند نقش و سطح مشتریان و تامین کنندگان را مشخص کند و در نهایت نشان دهنده رعایت تعهدات شرکت می باشد و مشمول تاثیری است که بر گروه زیادی از ذی نفعان می گذارد که یکی از این تاثیرات هر چند کوچک تاثیر در چرخه اقتصاد و ایجاد ...

ادامه مطلب »

حاکمیت شرکتی – بخش پنجم

        آردین عمران   ۱-تحلیل وضعیت کنونی باچشم اندازی به دستیابی آرمانهای شرکت ۲-ارزیابی شاخص های موثر و جمع آوری پیشنهادات از تمامی پرسنل شرکت و پر کردن پرسشنامه های مرتبط (خودارزیابی) ۳-شناسایی نقاط ضعف و قوت عملکرد شرکت کنترل روابط میان واحدهای مختلف داخلی و خارجی مرتبط ۴-شناخت نقاط ضعف و برنامه ریزی و برگزاری جلسه ...

ادامه مطلب »

حاکمیت شرکتی – بخش چهارم

عوامل موثر در تشکیل حاکمیت شرکتی در آردین عمران ۱)بین عملکرد مدیریت و تابعیت نهادی و غیرنهادی ارتباط مثبت دارد ۲)اعمال حق مالکیت توسط سهامداران ۳)برخورد یکسان و منصفانه با تمام سهامداران ۴)روابط مناسب با تمام ذی نفعان ۵)افشای اطلاعات و شفافیت ۶)روشن بودن وظایف هیات مدیره و داشتن استراتژی و تهیه نقشه راه هیات مدیره ملاحظه می شود در ...

ادامه مطلب »

حاکمیت شرکتی – بخش سوم

  ۵)ساختارها ، فرآیندها ، فرهنگها و سیستمهائی که موجب توفیق عملیات شرکت می شود (کیزی و رایت ۱۹۹۳- تا حدودی موافق) ۶)سیستمی که شرکتها بر حسب آن کنترل و هدایت می شود.(گزارش کادبری۱۹۹۲- کمی موافق) اعضای حاکمیت شرکت موثر و (مستقیم و غیرمستقیم) رهبری و مدیریت شرکت، نماینده سهامداران ، نماینده حقوقی، نماینده مالی ، نماینده فنی و مهندسی ...

ادامه مطلب »

حاکمیت شرکتی – بخش دوم

    ۱) فرآیند نظارت و کنترل به منظور حصول اطمینان از اینکه مدیریت شرکت در راستای منافع سهامداران فعالیت میکند (پارکینسون۱۹۹۴ کاملاً موافق) ۲)نقش حاکمیتی منحصر به فعالیتهای تجاری شرکت نیست بلکه با هدایت کل واحد تجاری ، نظارت و کنترل اقدامات اجرائی مدیران و پاسخگویی آنها به تمام ذی نفعان سر و کار دارد( تری کر -۱۹۸۴ – ...

ادامه مطلب »
bigtheme