آرشیو برچسب: مستندسازی ،

حاکمیت شرکتی – بخش چهارم

عوامل موثر در تشکیل حاکمیت شرکتی در آردین عمران ۱)بین عملکرد مدیریت و تابعیت نهادی و غیرنهادی ارتباط مثبت دارد ۲)اعمال حق مالکیت توسط سهامداران ۳)برخورد یکسان و منصفانه با تمام سهامداران ۴)روابط مناسب با تمام ذی نفعان ۵)افشای اطلاعات و شفافیت ۶)روشن بودن وظایف هیات مدیره و داشتن استراتژی و تهیه نقشه راه هیات مدیره ملاحظه می شود در ...

ادامه مطلب »

حاکمیت شرکتی – بخش سوم

  ۵)ساختارها ، فرآیندها ، فرهنگها و سیستمهائی که موجب توفیق عملیات شرکت می شود (کیزی و رایت ۱۹۹۳- تا حدودی موافق) ۶)سیستمی که شرکتها بر حسب آن کنترل و هدایت می شود.(گزارش کادبری۱۹۹۲- کمی موافق) اعضای حاکمیت شرکت موثر و (مستقیم و غیرمستقیم) رهبری و مدیریت شرکت، نماینده سهامداران ، نماینده حقوقی، نماینده مالی ، نماینده فنی و مهندسی ...

ادامه مطلب »
bigtheme