تغییر نما بدون عملیات بنایی

نیوسیلکستون

 

دیوار کوب و اجرای نما با مصالح سبک (نیوسیلکستون) که هیچگونه سرباری را به سختمان و یا دیوار تحمیل نمیکند . حد اکثر وزن در متر مربع ۱۰ کیلوگرمچشم نوازتنوع رنگسرعت نصب بالابدون عملیات بنایی .

 

برای اطلاعات بیشتر به سایت نیوسیلکستون مراجعه نمایید . www.newsilkstone.com

 

بامحصولات  هزاره سوم

 

تلفن

۰۹۳۰۷۴۵۵۹۳۴

bigtheme