حاکمیت شرکتی – بخش ششم

رتبه بندی شرکت آردین عمران از طرف مراجع ذی صلاح نیز می تواند نقش و سطح مشتریان و تامین کنندگان را

مشخص کند و در نهایت نشان دهنده رعایت تعهدات شرکت می باشد و مشمول تاثیری است که بر گروه زیادی از ذی

نفعان می گذارد که یکی از این تاثیرات هر چند کوچک تاثیر در چرخه اقتصاد و ایجاد ارزش افزوده و اشتغالزایی می باشد.

 

1 دیدگاه

  1. انجام خواهد شد .

bigtheme