پیام مدیر عامل

محمد اسدی

با درود و خوش آمد گویی به شما:

 از یزدان پاک  می خواهیم که با بارش رحمت و نعمت های خود روز هایی خوش و پر برکت همراه با موفقیت را برای همه مقدر نماید 

با یاد کلمات زیبای پارسی  “پندار نیک ، کردار نیک و گفتار نیک “ شادی و سلامتی همه را از مهربان ترین مهربانان خواستاریم.

bigtheme