آرشیو برچسب: سهامداران

حاکمیت شرکتی – بخش چهارم

عوامل موثر در تشکیل حاکمیت شرکتی در آردین عمران ۱)بین عملکرد مدیریت و تابعیت نهادی و غیرنهادی ارتباط مثبت دارد ۲)اعمال حق مالکیت توسط سهامداران ۳)برخورد یکسان و منصفانه با تمام سهامداران ۴)روابط مناسب با تمام ذی نفعان ۵)افشای اطلاعات و شفافیت ۶)روشن بودن وظایف هیات مدیره و داشتن استراتژی و تهیه نقشه راه هیات مدیره ملاحظه می شود در ...

ادامه مطلب »

حاکمیت شرکتی – بخش دوم

    ۱) فرآیند نظارت و کنترل به منظور حصول اطمینان از اینکه مدیریت شرکت در راستای منافع سهامداران فعالیت میکند (پارکینسون۱۹۹۴ کاملاً موافق) ۲)نقش حاکمیتی منحصر به فعالیتهای تجاری شرکت نیست بلکه با هدایت کل واحد تجاری ، نظارت و کنترل اقدامات اجرائی مدیران و پاسخگویی آنها به تمام ذی نفعان سر و کار دارد( تری کر -۱۹۸۴ – ...

ادامه مطلب »
bigtheme